Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Ukoronowanie Marii Panny, 1641-44 (dwie ró¿ne reprodukcje).