Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660)  —  Wieczerza w Emaus, 1620 (dwie ró¿ne reprodukcje).