Dorothea Tanning (ur. 1910) - Mała muzyka nocna, 1945 (dwie różne reprodukcje).