Egon Leo Adolf Schiele (1890-1918) Cztery drzewa, 1917.