Egon Leo Adolf Schiele (1890-1918) Rysowanie aktu przed lustrem, 1910.