Giorgione (1477-1510) – Pokłon magów (tzw. trzech króli).