Giorgione (1477-1510) Portret rycerza ze swym koniuszym, 1509.