Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) - Grupa na balkonie, ok. 1810-15 (dwie ró¿ne reprodukcje).