Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) - Ksiażę i księżna Osuna z dziećmi, 1789.