Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) - Maria Panna jako królowa męczenników, 1780-81.