Francisco Josť de Goya y Lucientes (1746-1828) - Pogrzeb sardynki, 1793.