Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828) - Procesja biczowników w Wielki Piątek, 1793.