Hans Holbein M³odszy (1497-1543) - Georg Gisze, niemiecki kupiec w Londynie, 1523.