Hans Holbein M³odszy (1497-1543) - Pani z wiewiórk¹ i szpakiem, 1526-28.