Hieronim Bosch - Ołtarz świętych eremitow - św. Hieronim, część środkowa.