Hieronim Bosch - Sąd Ostateczny - Piekło - lewe wewnętrzne skrzydło tryptyku, Wiedeń, Galeria Akademie der Bildenden Kunste.