Hieronim Bosch (1450-1516) - Pojmanie Chrystusa w ogrodzie Getsemani
- lewe zewnętrzne skrzydło tryptyku Kuszenie św. Antoniego.