Hieronim Bosch (1450-1516) - Statek głupców, Paryż, Luwr.