Hieronim Bosch - Sąd Ostateczny - św. Bawo - prawe zewnętrzne skrzydło tryptyku, Wiedeń, Galeria Akademie der Bildenden Kunste.