Hieronim Bosch - Sąd Ostateczny - św. Jakub z Composteli - lewe zewnętrzne skrzydło tryptyku, Wiedeń, Galeria Akademie der Bildenden Kunste.