Friedrich Stowasser - Hundertwasser (1928-2000) - Maison nee a Stockholm morte a Paris i opłakiwanie mnie samego, 1965-66.