Friedrich Stowasser - Hundertwasser (1928-2000) - Mieszkania wisz¹ obok drugiej strony ³¹ki, 1970.