Friedrich Stowasser - Hundertwasser (1928-2000) - Poziome i pionowe ³zy twarzy, na które pada s³ońce i cień, 1965-66.