Leon Chwistek (1884-1944) - Szkic do Ledy z łabędziem, ok. 1919.