Marc Chagall (1887-1985) - Rozdzielenie wód Morza Czerwonego, 1966.