Max Ernst (1891-1876) - collage z cyklu Kobieta stugłowa,1929.