Max Ernst (1891-1876) - Pierwszym słowem przejrzystym, 1923.