Odilon Redon (1840-1916) - Czerwona │ˇdč z niebiskim ┐aglem, 1906-7.