Odilon Redon (1840-1916) - Skrzydlaty człowiek, 1880.