Odilon Redon (1840-1916) - Zmaganie kobiety i centaura.