Pablo Picasso (1881-1973) - Pierwsza komunia, 1895-96.