Paul Gauguin (1848-1903) - Wizja po kazaniu (Walka Jakuba z aniołem), 1888.