Paul Gauguin (1848-1903) - Złoto ich ciał, 1901 (dwie różne reprodukcje).