Paul Klee (1879-1940) - Akrobaci.

[Umieszczone na stronie GNOSIS dziÍki staraniu p. Magdaleny Sikorskiej.]