Paul Klee (1879-1940) - Budowle z czerwon¹ flag¹, 1915.