Paul Klee (1879-1940) - Fesk ze œwištyni tęsknoty, 1922.