Paul Klee (1879-1940) - Mit o wyspie, 1930.

[Umieszczone na stronie GNOSIS dziÍki staraniu p. Magdaleny Sikorskiej.]