Paul Klee (1879-1940) - UchodŸca, 1930 (dwie różne reprodukcje).