Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Ch≥opskie wesele, 1568.