Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Duże ryby zjadają małe ryby, 1556.