Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Kazanie św. Jana Chrzciciela, 1566.