Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Mała wieża Babel, 1563.