Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Malarz i kupujący, 1565.