Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Myśliwi na śniegu (Zima), 1565.