Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Niderlandzkie przysłowia, 1559.