Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Pejzaż z kuszeniem św. Antoniego, 1555-58.