Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Portret starej kobiety, 1563.