Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Tańce ch³opskie, 1568.