Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Triumf śmierci, 1562 (trzy różne reprodukcje).