Pieter Bruegel Starszy (ok.1525-1569) - Upadek zbuntowanych aniołów, 1562.